EN FOLKESKOLE FOR BØRN OG UNGE MED AUTISMESPEKTRUMFORSTYRRELSER OG ADHD

 • ikon
  Pia Irene Kjær den 22-09-2016
  Kære idrætsforeninger og klubber
   
  Kultur & fritidsafdelingen har afsat en pulje på 75.000 kr. til Sportskaravanen som folkeoplysende idrætsforeninger kan søge i samarbejde med de kommunale folkeskoler.
   
  Hvem kan søge
  Puljen til Sportskaravanen kan søges af folkeoplysende idrætsforeninger og skal støtte samarbejdet mellem folkeskolerne i Randers Kommune og folkeoplysende idrætsforeninger i form af idrætsforløb afholdt af idrætsforeningerne.
   
  Indholdet på idrætsforløbene skal;
  1. Kvalificere idrætsundervisningen
  2. Præsentere den pågældende idrætsgren og give mulighed for rekruttering af nye medlemmer
  3. Give inspiration og opkvalificere lærere og pædagoger i den pågældende idrætsgren
   
  I planlægningen skal der være en forventningsafstemning mellem forening og skole. I forløbene skal der tages udgangspunkt i Kompetencemålene for idrætsfaget samt Aldersrelateret træningskoncept.
   
  Nærmere information om puljen til Sportskaravanen, herunder kriterier og retningslinjer, kan læses i vedhæftet fil.
   
  Der kan søges løbende. Ansøgning sendes til sportskaravanen@randers.dk
   
   
  Venlig hilsen
   
  Jesper Jakobsen
  Breddeidrætskonsulent

  Kultur- og fritidsafdelingen
  Randers Kommune
  Laksetorvet, lokale C1.59 
  8900 Randers C
  Tel. 51 56 20 20 
  Jesper.jakobsen@randers.dk
   
   
 • ikon
  Pia Irene Kjær den 31-05-2016
  NYT - NYT - NYT - NYT - NYT

  Firkløverskolens kursusprogram for skoleåret 2016-2017

   
 • 28-09-2016
  16:30-18:30
  Forældremøde - Mørke · FIRMØT2 · FIRMØT3 · FIRMØT4
  1